måndag 2 mars 2015

15 SOMMARLÅTAR

Trött på sommarsångerna??
Vi har nya sånger inför sommaren och skolavslutningen!

Vi tackar för den uppskattning vi fått för dessa sånger. Nu finns det möjlighet för ännu flera musiklärare m.fl. att upptäcka sånghäftet.

http://www.alricmusic.com/noter-sanghafte/sanghafte-skolor/15-sommarlatar